geodezieklatovy

"Změříme pro vás svět s precizností a spolehlivostí"

O nás

Jsme společnost specializující se na geodetické práce v oblasti Klatov a okolí. Naše služby zahrnují například zaměření staveb, rozdělení pozemků, vyznačení věcných břemen včetně inženýrských sítí a vytyčení hranic pozemků. Využíváme nejmodernější technologie a naši geodeti jsou odborně vyškoleni a zkušení.

Naše nabídka

 • Zaměření a zakreslení staveb a pozemků
 • Vytvoření geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen a hranic pozemků
 • Vytyčení hranic pozemků pro vlastnické vklady a prodej nemovitostí
 • Zaměření a vytvoření dokumentace pro inženýrské sítě a jejich věcná břemena
 • Číst dále

Služby

 • Zaměření stavby
 • Rozdělení pozemku
 • Geometrický plán vyznačující věcné břemeno
 • Výkresy hranic pozemků
 • Vytyčování hranic pozemků
 • Geodetické zaměření terénu
 • Výškové a výškové kóty
 • Měření deformací a pohybů staveb
 • Digitální model terénu
 • Nivelace a nivelment
 • GPS měření
 • Geodetická dokumentace pro územní plánování
 • Měření pro stavební povolení
 • Kontrolní měření při výstavbě
 • Průzkum terénu a podzemních struktur
 • Měření pro zábor veřejného prostranství
 • Geodetické služby pro katastr nemovitostí
 • Výpočty pro stavební a inženýrské projekty

Rezervace

Kontakt

geodet klatovy
40UP s.r.o.
Email
info@geodezieklatovy.cz

Telefon
377 477 245

Jsme tým profesionálů v oboru geodézie a poskytujeme komplexní služby v oblasti zaměření staveb, dělení pozemků, vyznačování věcných břemen a vytyčování hranic pozemků. S našimi moderními technologiemi a dlouholetými zkušenostmi jsme schopni poskytnout spolehlivé a přesné řešení pro vaše potřeby.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky